Reglaments / Reglamentos

Presentacion

Per a facilitar-ne la consulta i la descàrrega, s'ha decidit incloure tots els reglaments editats per l'ACS en una carpeta comú, agrupats per disciplines.

Els reglaments esportius especifics per el Campeonat d'Espanya els trobareu a l'apartat d'aquest mateix campionat.

-------------------------------------------------------------

Para facilitar la consulta y descarga de todos los reglamentos editados por ACS, se ha decidido incluirlos en una misma carpeta, agrupados por disciplinas.

Los reglamentos deportivos especificos para el Campeonato de España están disponibles en el apartado de dicho campeonato.