Club Slot La Llacuna - 2015

Reglaments Esportius - Reglamentos Deportivos

Reglaments d'aplicació al nostre Club.

.../...

Reglamentos de aplicación en nuestro Club.

Adjuntos (formato pdf)
Reglament Esportiu 8 h. Scaleauto VW Fun Cup_v1.0_juny_2014
Reglament Esportiu Scaleauto GT i VW Fun Cup - Club Slot La Llacuna - v1.0_gener_2015