Reglaments / Reglamentos

Technical Rules - Scaleauto GT 1/24

Traducció a l'anglès del Reglament Técnic.
.../...
Traducción al ingles del Reglamento Técnico.
.../...
English translation of the Technical Regulations.

.../...

Ultima actualización a diciembre de 2016.
.../...
Ultima actualització a desembre de 2016.
.../...
Last update of December 2016.

Adjuntos (formato pdf)
Technical_Rules_Scaleauto_GT_Cup_PRO_v7.1_december_2016