II Challenge SWRC RallySlot 1/24

Reglaments


El reglament tècnic sarà el SWRC V1.4 que trobareu a l'apartat de Reglaments dins els Reglaments Tècnics RallySlot 1/24 d'aquesta mateixa web.