Cric Crac Slot Racing Club 2019

Presentació - Presentación

Hola a tots:

Amb l'inici de l'any arriba també el començament d'una nova temporada de competicions de slot a les nostres instal·lacions.

Com ja és habitual la nova temporada inclou novetats, alguna categoria que redueix nombre de curses i categories noves que arriben per fer-nos gaudir més d'aquest nostre passatemps.

Una de les novetats i de les que ens alegrem molt és l'acord a què han arribat els tres clubs de la comarca Cric Crac, Tim Comarca i Icar Indoor per consensuar un calendari d'activitats.

El preu de cada cursa segueix sense variar i com no, el mateix import es carregarà a la targeta temps de Cric Crac, per tant, les curses et sortiran gratis.

Els divendres a la nit dedicarem 4 curses als Clàssics ACS, en les seves divisions I i II, que correran juntes, però puntuant per separat. I 4 carreres més a la mítica divisió IV.

En dissabte i en horari de tarda tindrem 7 curses de la Scaleauto GT Cup, en les seves versions GT i GT Standard que també correran juntes i puntuaran per separat.

Tampoc ens oblidem dels infantils, la Scaleauto GT infantil disposarà de 5 curses per als més petits de la casa (fins a 12 anys).

En dissabte també tindrem 2 curses de Clàssics ACS en divisió V i VI i el mateix dia arriba la Klasse1 amb 2 curses, que estaran incloses dins un Campionat Inter-Clubs compost de 2 curses en cada Club, 2 Icar Indor, 2 Les Franqueses i 2 Cric Crac.

I la sensació de l'any, la Copa BRM MiniCars, es nota en l'ambient que aquestes meravelles fabricades per BRM han caigut molt bé als aficionats al slot de totes les categories i que hi ha ganes de posar-los a córrer, doncs 6 curses a la nostra pista de plàstic, situada a la planta superior de les nostres instal·lacions us esperen.

També com a novetat tenim la modificació del Reglament Esportiu que ja no penalitza la pèrdua de l'aleró, si aquesta és produïda per l'acció d'un Comissari i permet reposar-ho en el temps de canvi de carril.

I com a última novetat la modificació del Campionat Social i el sistema de puntuació, des d'aquesta temporada el Campionat Social Cric Crac està compost per les següents categories: Clàssics ACS div. I, II, IV, V i VI - Copa BRM MiniCars i KLasse1, en cada categoria es sumaran els punts obtinguts en cada cursa, més el Bonus Track de 20 punts als pilots que han participat en totes les curses de la categoria, menys la cursa amb pitjor classificació, sent el resultat el que s'anota en la classificació del Campionat.

La Scaleauto GT i GTS Cup no formen part del Campionat Social i tindran classificació pròpia, el Bonus Track l'obtindran els pilots que utilitzin, com mínim 3 carrosseries de diferents models en tota la competició i també es descomptarà el pitjor resultat.

Amb això intentem igualar oportunitats a tots els pilots ja que la suma dels punts de la Scaleauto GT Cup restava possibilitats als competidors de les altres categories, dins del Campionat Social de Cric Crac.

I res més, només ens desitjar que tinguem unes molt bones curses i millor ambient.

Ens veiem a la pista de Cric Crac.-

...///...

Hola a todos:

Con el inicio del año llega también el comienzo de una nueva temporada de competiciones de slot en nuestras instalaciones.

Como ya es habitual la nueva temporada incluye novedades, alguna categoría que reduce número de carreras y categorías nuevas que llegan para hacernos disfrutar más de este nuestro pasatiempo.

Una de las novedades y de las que nos alegramos mucho es el acuerdo al que han llegado los tres clubs de la comarca para consensuar un calendario de actividades.

El precio de cada carrera sigue sin variar y como no, el mismo importe se cargará en tu tarjeta tiempo de Cric Crac, por lo tanto, las carreras te saldrán gratis.

Los viernes por la noche los dedicaremos 4 carreras a los Clàssics ACS, en sus divisiones I y II, que correrán juntas, pero puntuando por separado. Y 4 carreras más a la mítica división IV.

En sábado y en horario de tarde tendremos 7 carreras de la Scaleauto GT Cup, en sus versiones GT y GT Standard que también correrán juntas y puntuarán por separado.

Tampoco nos olvidamos de los infantiles, la Scaleauto GT infantil dispondrá de 5 carreras para los más pequeños de la casa (hasta 12 años).

En sábado también tendremos 2 carreras de Clàssics ACS en división VI y el mismo día llegara la Klasse1 con 2 carreras, que estarán incluidas dentro de un Campeonato Inter-Clubs compuesto de 2 carreras en cada Club, 2 Icar Indor, 2 Les Franqueses y 2 Cric Crac.

Y la sensación del año, la Copa BRM MiniCars, se nota en el ambiente que estas maravillas fabricadas por BRM han caído muy bien a los aficionados al slot de todas las categorías y que hay ganas de ponerlos a correr, pues 6 carreras en nuestra pista de plástico, ubicada en la planta superior de nuestras instalaciones os esperan.

También como novedad tenemos la modificación del Reglamento Deportivo que ya no penaliza la pérdida del alerón, si esta es producida por la acción de un Comisario y permite reponerlo en el tiempo de cambio de carril.

Y como última novedad la modificación del Campeonato Social y el sistema de puntuación, desde esta temporada el Campeonato Social Cric Crac está compuesto por las siguientes categorías: Clàssics ACS div. I,II,IV,V y VI – Copa BRM MiniCars y KLasse1, en cada categoría se sumarán los puntos obtenidos en cada carrera, más el Bonus Track de 20 puntos a los pilotos que han participado en todas las carreras de la categoría, menos la carrera con peor clasificación, siendo el resultado el que se anotara en la Clasificación del Campeonato.

La Scaleauto GT y GTS Cup no forman parte del Campeonato Social y tendrán clasificación propia, el Bonus Track lo obtendrán los pilotos que utilicen, como mínimo 3 carrocerías de distintos modelos en toda la competición y también se descontara el peor resultado.

Con ello intentamos igualar oportunidades a todos los pilotos ya que la suma de los puntos de la Scaleauto GT Cup restaba posibilidades a los competidores de las otras categorías, dentro del Campeonato Social de Cric Crac.

Y nada más, solo nos que desear que tengamos unas muy buenas carreras y mejor ambiente.

Nos vemos en la pista de Cric Crac.-